Nota prawna

Wszystkie treści zamieszczane na tej platformie, w sklepie i na blogu służą celom wyłącznie edukacyjnym i nie zastąpią profesjonalnej porady lekarskiej ani psychoterapii.

Produkty, usługi oraz bezpłatne treści dostępne w ramach bloga, platformy, sklepu i stron  https://kursy.agatadabrowska.pl/ , https://akademialoveyourguts.pl/ , https://agatadabrowska.pl/ , https://wdrodzekusobie.pl/ nie są diagnostyką i leczeniem w rozumieniu nauk medycznych, nie obejmuje ona porad ani sugestii dotyczących procesu leczenia, w szczególności o jakich mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, tekst jedn. z późn. zm.) czy w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 514, tekst jedn. z późn. zm.). W przypadku konieczności ustalenia formy procesu leczenia Klient ustala ją z właściwym lekarzem. 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania informacji zawartych na stronie.

Treści umieszczone na tej stronie są pracą autorską moją i osób, z którymi uzgodniłam publikację. Zabraniam kopiowania go w całości i we fragmentach bez odpowiedniej zgody i podania źródła. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).